Piruló őzlábgomba

Jellemzés: Nagy termetű, kalapja táblás, cserepes, barna pikkelyekkel borított, lemezei fehérek. Tönkjén eltologatható gyűrű van. Húsa fehérbõl narancsvörösre szint vált.

Kalap: Domború, harang alakú, középen csúcsos, 7-15 cm széles. Fehéresbarna, szürkésbarnás alapon sötétebb barna, tetõcserépszerû, táblás pikkelyekkel.

Lemezek: Szélesek, lágyak, a tönköt nem érik el, a tönk körül gyûrûben nõttek össze, a kalap széle felé szélesebbek. Fehérek, de sérülésre sárgásvörösen foltosodnak. Spórapora fehér.

Tönk: Megnyúlt, karcsú, 10 -25 cm magas, 1-2 cm vastag. Lefelé vastagodó, alul gumós, fiatalon talpszerûen kiszélesedõ. A kalapból csuklósan kifordítható. Színe fehéresszürkés, halvány barnásszürkés, pikkelyes, egyszínû. Gallérja vastag, sallangos szélû, elmozdítható gyûrû.

Hús: Fehér, de megtörve, elvágva narancsvörösre, téglavörösre, sárgásvörösre változik. A színváltozása nem mindig feltûnõ. A kalapban lágy, kócszerû, a tönkben rostos, alul szívós rostos.

Szag és íz: Nem jellegzetes.

Termõhely és idõ: Erdei televénytalajon, elsõsorban fenyvesben a korhadó fenyõtûkön, de parkokban, kertekben is sokfelé gyakori. Fõleg õsszel terem.

Felhasználás: Jóízû ehetõ gomba. Fogyasztásra éppen úgy alkalmas, mint a nagy õzlábgomba, azzal a megszorítással, hogy erdõn kívül termõ hasonló fajt ne szedjünk.

Hasonló fajok: Egy változata a sötétkalapú piruló õzlábgomba, amelynek tönkje alul hagymásan vastag. Igen ritka ugyan, de kertben, humuszos talajon elõfordul. Több ízben rosszullétet, enyhébb mérgezést okozott külföldön. A piruló õzlábgomba nagyon hasonlít közeli rokonához, a nagy õzlábgombához, amelytõl gömbölyûbb kalapja, táblás pikkelyei, nem tarka tönkje és húsának megvörösödése különbözteti meg. Az ugyancsak ehetõ piruló galóca kalapja nem sötéten pikkelyes, hanem világosan pettyes, és gallérja nem mozdítható el. Esetleg összetéveszthetõ az erdei csiperkével is, mert annak ugyancsak vörösödik a húsa és pikkelyes a kalapja, de lemezei nem fehérek. A mérgezõ kisebb õzlábgombák tönkje nem fordítható ki a kalapból, és gallérjuk sem mozdítható el.

Latin név:  Macrolepiota rhacodes